GEMO – PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Firma B.V.A.s. r.o., dodává a montuje pro firmu GEMO a.s., vnitřní dveře SAPELI.

Výstavbou třetího objektu, jež bude součástí univerzitního kampusu, získá fakulta přes 6 000 metrů čtverečních poslucháren, kabinetů a laboratoří pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Kapacita budovy umožní práci více než tisícovce studentů a přibližně sto sedmdesáti zaměstnancům. „Budova nabídne moderní a technologicky náročně řešené laboratoře či sklady chemikálií, které v případě katedry biologie budou uspořádány v takzvané hygienické smyčce zabraňující kontaminaci okolního prostředí látkami používanými při experimentech,“ přibližuje děkan Přírodovědecké fakulty Pavel Trojovský.

VCES – BYTOVÝ A OBCHODNÍ KOMPLEX HOSTIVAŘ BLOKY I+J – PRAHA

Firma B.V.A.s. r.o., dodává a montuje pro firmu VCES a.s., vnitřní dveře SAPELI

Bytový komplex Hostivař je projekt několika budov zakomponovaných do zeleně jižního svahu nad ulicí Švehlova s výhledem na starou Hostivař. Jednotlivé objekty jsou svým architektonickým ztvárněním přizpůsobeny vilové zástavbě, která ke komplexu přiléhá ze západní strany. Na východní straně celý komplex navazuje na pracoviště Centra stavebního inženýrství, na starou bytovou zástavbu a na nově vybudovaný bytový dům při ulici Švehlova. Jednotlivé objekty jsou situovány tak, aby okna obytných místností byla směřována do klidové nerušící zóny. Celý komplex bude realizován  v období čtyř let s konečným počtem bytů 350. Postup výstavby je zvolen tak, aby dokončené a užívané objekty nebyly rušeny další výstavbou. Pro komplex je zajištěna infrastruktura v místě jak stávající, tak nově budovaná. Vedle blízkého obchodního komplexu Park Hostivař s  pestrou nabídkou obchodů vzdáleného cca 200 m je pro potřeby denních nákupů k dispozici prodejna o ploše cca 1 000 m2. Součástí komplexu je i parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst pro návštěvníky. Od komunikace Švehlova je bytový komplex oddělen Hostivařským potokem, který je překročen příjezdovou komunikací pomocí stylového mostu.

RIDERA – OBYTNÝ SOUBOR NA BERÁNKU – PRAHA

Firma B.V.A. s.r.o. dodává a montuje pro firmu RIDERA STAVEBNÍ vnitřní dveře SAPELI.

Tento jedinečný projekt je ideální zejména pro rodiny, které vyhledávají klidnější bydlení v těsné blízkosti zeleně, avšak s vynikající dostupností do centra Prahy. Projekt Na Beránku je rozdělen na krásné viladomy, kde si můžete zakoupit některý z prostorných bytů. Pokud toužíte po vlastním bydlení se zahrádkou, jistě vás nadchne výběr mezi přízemním bytem s velkoryse řešenou zahradou nebo rodinným domem s vlastním pozemkem. Pro ty z vás, kteří mají svou vlastní představu o bydlení a rádi uplatní svého kreativního ducha, máme několik zajímavých pozemků, kde si můžete vystavět bydlení dle Vašich snů.
Bydlení Na Beránku Vám nabídne jedinečnou kombinaci výborné dopravní dostupnosti, sousedství lesa, čerstvý vzduch, soukromí, bezpečí a zcela originální bydlení v souladu s přírodou.

SYNER MORAVA – DOMOV SENIORŮ – KOMÁROV

Firma B.V.A.s. r.o., dodává a montuje pro firmu SYNER MORAVA, vnitřní dveře SAPELI

Navrhovaný objekt Domova seniorů Komárov je umístěn v centrální části obce u křižovatky komunikací III. třídy. Hlavní třípodlažní objekt je umístěn podélně s osou komunikace vedoucí ze Šternberka do obce Paseka po její pravé straně. Navržený objekt je situován do ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura v centru obce a podmínkou pro využití takovéto plochy je i respektování její dominantní polohy v obci. Lze tedy konstatovat, že navržený objekt je v obci dominantní. Hmota objektu je rozdělena do jednoduchých geometrických kvádrových tvarů ukončených vždy plochou střechou, které proporčně gradují k hlavní průjezdné komunikaci obcí. Směrem k stávajícím objektům v obci se hmota snižuje až na jedno nadzemní podlaží. Novostavba domova seniorů je tedy navržena jako dominující hlavní investiční záměr v obci na místo, které je k takovému účelu předurčeno platným územním plánem.

SMO – BYDLENÍ BARTOŠKA- ZLÍN

Firma B.V.A. s.r.o. dodává a montuje pro firmu SMO vnitřní dveře SAPELI.

Projekt vychází z urbanistického řešení dané lokality. Tvarem i výškou se objekt přizpůsobuje okolní zástavbě.

Objekt má pět nadzemních podlaží, přičemž v přízemí jsou umístěna parkovací stání pro majitele bytů. Zbylá podlaží (druhé až páté) tvoří byty s dispozicemi 1+KK až 3+kk.

Vstup do objektu je ze severní strany od řeky Dřevnice. Spojení s nadzemními podlažími je zajištěno vnitřním schodištěm s osobním výtahem.

Byl kladen důraz na minimalizování provozních nákladů majitelů bytů – celá budova je navržena jako nízkoenergetická. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je ve třídě B – tedy ve velmi úsporné.

Byty budou postaveny a vybaveny prověřenými a kvalitními materiály – vybavení blíže specifikováno v sekci Standardy.
Budoucí kupující dostanou byt, který si už pouze dovybaví nábytkem a kuchyňskou linkou.

EUROGEMA – REZIDENČNÍ PARK ŠVÝCARSKÁ – OLOMOUC

Firma B.V.A.s.r.o. dodává a montuje pro firmu EUROGEMA vnitřní dveře SAPELI. 

Představujeme Vám projekt „Rezidenční park Švýcarská“. Ateliér A2 Architekti ve spolupráci s developerem vypracovali návrh, který přesně odpovídá dané lokalitě, potřebám člověka a rodiny i moderní filozofii bydlení v jednadvacátém století. Spojením nejlepších vlastností z různých již osvědčených modelů městského bydlení tak vzniká vyvážené řešení.

Městské bydlení a zeleň je téma, které je aktuální. Doby, kdy za tržnicí končilo centrum, jsou nenávratně pryč. Inspirováni modelem zahradního města jsme zapojili přírodu do obytného prostoru rezidence. Upravené zahradní plochy, keře a stromy jsou rozmístěny tak, aby vizuálně obohatily celý prostor a zároveň přitom plnily i ostatní funkce zeleně ve městě. Celý rezidenční park je v bezprostředním kontaktu s hlavním olomouckým parkem, ideálním místem pro sport a odpočinek.

Charakter zástavby klade důraz na vzdušnost a prostornost. Díky nízkopodlažním objektům mají všechny byty zajištěn komfortní přístup slunečního světla v průběhu celého dne.

RIDERA -THOMAYEROVA NEMOCNICE PAVILON H – PRAHA

Firma B.V.A. s.r.o., dodává a montuje pro firmu RIDERA vnitřní dveře SAPELI.

POZIMOS – OBALY LÁZNĚ LUHAČOVICE

Firma B.V.A. s.r.o. pro firmu POZIMOS realizovala dodávku a montáž dveří SAPELI.

METROSTAV – VW – BRATISLAVA

Firma B.V.A. s.r.o. pro firmu METROSTAV realizovala dodávku a montáž dveří SAPELI- VW v Bratislavě.

GEMO – APLIKAČNÍ CENTRUM BALUO – OLOMOUC

Firma B.V.A. s.r.o., dodává a montuje pro firmu GEMO a.s., vnitřní dveře SAPELI.