Služby

Jak to u nás chodí...

null

Konzultace a tvorba nabídky

Pro konzultace se zákazníky je po celou provozní dobu k dispozici odborně kvalifikovaný personál našich provozoven. V případě nestandardních požadavků vyžadujících specifická technická řešení je možná po dohodě také konzultace se specialisty našich atypických zakázek. Jakákoliv nabídka je vždy vytvářena po důkladné konzultaci se zákazníkem. Reflektuje všechny známé skutečnosti a podmínky pro její vytvoření a pro realizaci zakázky a akceptuje všechny technicky a obchodně řešitelné požadavky zákazníka. Na základě zaměření na stavbě jsou pak nabídky dále zpřesňovány.

null

Zadání do výroby

Na základě odsouhlasené finální nabídky a vzájemné smlouvy jsou výrobky zadávány do výroby. Zadání obsahuje všechny úpravy a změny oproti standardnímu provedení výrobků, tak jak vyplynuly z požadavků zákazníka a ze zaměření na místě realizace zakázky. Výroba probíhá u prověřených dodavatelů v nejvyšší možné kvalitě. Po zadání je zákazník informován o orientačním termínu výroby jeho zakázky.

null

Smlouva

Se zákazníky je na základě schválených nabídek uzavírána smlouva dle platného Občanského zákoníku. Podle charakteru zakázky jde o kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Smlouvy obsahují všechny podstatné údaje jako specifikaci smluvních stran, předmět smlouvy, smluvní cenu, místo plnění, časové termíny či případné doplňkové informaci.

null

Montáž a Servis

Konečnou montáž výrobků provádějí kvalifikovaní pracovníci naší firmy nebo subdodavatelé. Montážní pracovníci prošli řadou školení pro montáž dodávaných výrobků a jsou držiteli příslušných oprávnění. Toto je důležité zvláště při montáži protipožárních uzávěrů a jiných speciálních výrobků. Poskytujeme také samozřejmě záruční i pozáruční servis, zajišťujeme povinné kontroly protipožárních uzávěrů.

null

Zaměření

Pro zakázky realizované včetně montáže, případně pro dodávku atypických výrobků, je podstatnou podmínkou zaměření prováděné našimi pracovníky přímo na místě realizace budoucí zakázky. Zaměření může mít vliv na finální úpravu cenové nabídky, zjistí-li skutečnosti ovlivňující cenu zakázky. Hlavně však zaměřením naše firma na sebe bere rizika zajištění správných výrobků a jejich komponentů pro celkovou úspěšnou realizaci zakázky. Jedině přesné a správné zaměření je zárukou bezproblémové montáže.

null

Zakázková výroba

Vyrábíme také kvalitní nábytek a luxusní vybavení kanceláří a recepcí. Zabýváme se zakázkovou výrobou a realizací atypického nábytku. Naši práci si můžete prohlédnout v sekci realizovaných zakázek.

Kontaktujte nás!

Odpovíme co nejdříve a najdeme společně to nejvhodnější řešení.