Firma B.V.A.s. r.o., dodává a montuje pro firmu VCES a.s., vnitřní dveře SAPELI

Bytový komplex Hostivař je projekt několika budov zakomponovaných do zeleně jižního svahu nad ulicí Švehlova s výhledem na starou Hostivař. Jednotlivé objekty jsou svým architektonickým ztvárněním přizpůsobeny vilové zástavbě, která ke komplexu přiléhá ze západní strany. Na východní straně celý komplex navazuje na pracoviště Centra stavebního inženýrství, na starou bytovou zástavbu a na nově vybudovaný bytový dům při ulici Švehlova. Jednotlivé objekty jsou situovány tak, aby okna obytných místností byla směřována do klidové nerušící zóny. Celý komplex bude realizován  v období čtyř let s konečným počtem bytů 350. Postup výstavby je zvolen tak, aby dokončené a užívané objekty nebyly rušeny další výstavbou. Pro komplex je zajištěna infrastruktura v místě jak stávající, tak nově budovaná. Vedle blízkého obchodního komplexu Park Hostivař s  pestrou nabídkou obchodů vzdáleného cca 200 m je pro potřeby denních nákupů k dispozici prodejna o ploše cca 1 000 m2. Součástí komplexu je i parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst pro návštěvníky. Od komunikace Švehlova je bytový komplex oddělen Hostivařským potokem, který je překročen příjezdovou komunikací pomocí stylového mostu.